Заблоцький Юрій Едуардович

0

Місце роботи: 
Посада: майстер лісу виробничої дільниці ст. Хмільник Жмеринської дистанції захисних лісонасаджень
Склад корупційного правопорушення: Привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене повторно, а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді обмеження волі на строк чотири роки без позбавленням права обіймати посади, пов»язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями. На підставі ст.75 КК України Заблоцького Юрія Едуардовича від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком два роки та з покладенням на нього відповідно до ст.76 КК України обов»язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання і роботи та періодично з»являтися в кримінально-виконавчу інспекцію для реєстрації.
Дата судового рішення: 2012-10-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.