Кулєв Олександр Володимирович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману спрямоване на заподіяння значного збитку потерпілому; підбурюваннія до закінченого замаху на дачу хабара посадовій особі, що займає відповідальне положення.
Вид покарання (стягнення): Остаточно визначити покарання по сукупності злочинів по ст.ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, і визначити покарання у вигляді – п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. У силу ст. ст. 75, 76 КК України підсудного Кулєва О.В. звільнити від призначеного покарання, зі строком випробування 1 рік і 6 місяців, зобов'язавши його повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання й періодично з'являтися в цей орган для реєстрації
Дата судового рішення: 2012-11-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.