Кірсанова Тетяна Вікторівна

0

Місце роботи: ТОВ «Торговий будинок «СІГМА-Кіровоград
Посада: бухгалтер відділу первинного обліку
Склад корупційного правопорушення: Привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Оскільки вона була матеріально відповідальною, службовою особою, відповідно її посадових обов'язків.
Вид покарання (стягнення): В силу ст. 70 КК України шляхом поглинення менш сурового покарання більш суровим остаточно призначити покарання у вигляді – 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально відповідальні посади на строк 3 роки,, та з виплатою штрафу 1700 грн. Відповідно до вимог ст. 75,76 КК України звільнити від призначеного основного покарання встановивши іспитовий строк на 3 роки зобов'язав засуджену з'являтись на реєстрацію до органів відуючих виконанням покарання.
Дата судового рішення: 2012-09-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.