Демчишин Тетяна Михайлівна

0

Місце роботи: ПП «Явір»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Грубе порушенні законодавства про працю відносно двох найманих працівників, один із яких має на утриманні малолітню дитину віком до 14 років та службове підроблення, а саме: видачі, завідомо неправдивих документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити Демчишин Тетяні Михайлівні остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 1190 грн. в доход держави.
Дата судового рішення: 2012-07-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.