Даценко Олексій Леонідович

0

Місце роботи: ДП «Калинівський Райагроліс»
Посада: лісник обходу № 13
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто, умисне, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави; незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяло істотну шкоду.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Даценку О.Л. покарання 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади на підприємствах лісового господарства, строком на 2 (два) роки зі сплатою штрафу, в сумі – 8500 (вісім тисяч п?ятсот) гривень та конфіскацією незаконно здобутого. На підставі ст. 75, 76 п. 3, 4 КК України звільнити Даценка О.Л. від відбування покарання, встановивши йому іспитовий строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців та покласти на нього зобов’язання повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи, а також, періодично відмічатися в них.
Дата судового рішення: 2012-12-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.