Черняєв Микола Миколайович

0

Місце роботи: ОВГ «Дружба»
Посада: Голова правління
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою хабара в значному розмірі за виконання в інтересах особи, що дав хабар, дій з використанням наданого йому службового становища; внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей; заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою (шахрайство).
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 ч. 1 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим остаточно призначити Черняєву Миколі Миколайовичу покарання у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 12750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) грн. з позбавленням його права займати посади, пов'язані з керівництвом спілки власників гаражів, строком на два роки.
Дата судового рішення: 2012-06-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.