Єрмаков Олег Юрійович

0

Місце роботи: Цюрупинський РВ УМВС у Херсонській області
Посада: Оперативний уповноважений
Склад корупційного правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману; шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинені повторно; зловживання владою, тобто навмисне, з корисливих спонукань, використання посадовою особою влади всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам окремих громадян і державним інтересам, вчинені працівником правоохоронного органа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Єрмакова Олега Юрійовича від відбування основного покарання з випробним терміном 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-09-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.