Стельмащук Олена Володимирівна

0

Місце роботи: ПП «Кримвентдимканал»
Посада: Головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а також службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Згідно зі ст. 70 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Стельмащук Олені Володимирівні покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України звільнити Стельмащук Олену Володимирівну від відбування призначеного покарання з випробуванням, з випробним терміном 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-02-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.