Федорчук Олександр Михайлович

0

Місце роботи: 
Посада: власник ПП «М-буд»
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення, тобто внесенні службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання Федорчуку Олександру Михайловичу у виді 2 (двох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі зі штрафом в розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень. Відповідно до ст.75 КК України, звільнити засудженого Федорчука Олександра Михайловича від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому 1 (один) рік іспитового строку.
Дата судового рішення: 2012-07-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.