Рибалко Роман Сергійович

0

Місце роботи: ПП «Фортуна»
Посада: начальник відділу кадрів
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою в будь-якому виді хабара за виконання будь-якої дії з використанням наданої влади або службового становища, а так само таємне викрадення чужого майна ознакою, що кваліфікує, якого є повторність і напад з метою заволодіння чужим майном, по'єднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя або здоров'я особи, піддавшись нападу, вчинене по попередній змові групою осіб, по'єднане із проникненням у приміщення.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити захід покарання Рибалко Роману Сергійовичу –7 (сім) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з господарсько-розпорядчими функціями, строком на два роки й з конфіскацією майна, що є його особистою власністю.
Дата судового рішення: 2012-07-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.