Котенко Олександр Володимирович

0

Місце роботи: Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Березівське»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Невиплата заробітної плати; зловживання службовим становищем, тобто умисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави; службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивого документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю вказаних злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначає остаточне покарання п’ять років позбавлення волі зі сплатою штрафу у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –4250 (чотири тисячі двісті п’ятдесят) грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих функцій на строк два роки шість місяців. Засудженого Котенка на підставі ст.75 КК України звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.