Котенко Юрій Миколайович

0

Місце роботи: Богунський РВ (м. Житомир)
Посада: дільничий інспектор міліції відділу дільничних інспекторів міліції
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою, тобто умисному в особистих інтересах використанні службовою особою влади, всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян Захарець І. та Захарець Г. та державним інтересам, у вигляді підриву авторитету правоохоронного органу, вчиненим працівником правоохоронного органу та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України при сукупності злочинів визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 (п’яти) років позбавлення волі, з позбавленням права займати атестовані посади в правоохоронних органах строком на 2 роки, без конфіскації майна. На підставі ст. ст. 75,76 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку 1(один) рік 6 місяців не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання; періодично з’являтися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-05-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.