Мусійчук Сергій Іванович

0

Місце роботи: військова частина А2012
Посада: начальник відділення –начальник складу відділення матеріального забезпечення
Склад корупційного правопорушення: Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду; службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання Мусійчуку Сергію Івановичу у вигляді 1700 грн штрафу.
Дата судового рішення: 2012-01-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.