Зиньковський Олександр Сергійович

0

Місце роботи: Лінійний пункт міліції на ст. Сухачовка Лінійного відділу на ст. Дніпропетровськ Управління МВС України на транспорті
Посада: Начальник
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна, що перебуває у веденні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем повторно, і складання й видача службовою особою свідомо неправильних офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання призначити 8 000 (вісім тисяч) гривень.
Дата судового рішення: 2012-05-16
Номер судового рішення: 419/3441/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.