Дишлі Олександр Іванович

0

Місце роботи: Ізмаїльське лісництво ДП «Ізмаїльське лісове господарство»
Посада: Лісничий
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем, тобто навмисне, в особистих інтересах використання посадовою особою влади й службового становища всупереч інтересам служби, яке заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам громадян і держави, вчинене працівником правоохоронного органа; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а так само складання й видача свідомо неправильних документів.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України остаточний захід покарання Дишлі О.І. визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і остаточним заходом покарання Дишлі О.І. вважати 5 (п'ять) років позбавлення волі в кримінально – виконавчому без позбавлення права займати посади пов'язані з організаційно – розпорядчими й адміністративно – господарськими функціями. У відповідності зі ст. 75 КК України Дишлі О.І. від призначеного покарання звільнити з випробним терміном 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-04-19
Номер судового рішення: 1510/1806/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.