Левченко Володимир Миколайович

0

Місце роботи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаїв Агро»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Левченко В.М., як єдиний засновник та особа, яка здійснювала одноособове керівництво підприємством –директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаїв Агро», а тому відповідальний за організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання та звітності, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, повинний був забезпечити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, організації бухгалтерського обліку, подачу податкової звітності до органу податкової служби за місцем реєстрації, своєчасне та повне нарахування та перерахування податків в бюджет держави, достовірно знаючи про дійсні розміри об’єктів оподаткування, володіючи повною інформацією про фінансово-господарську діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаїв Агро», а також про суми податків, які підлягають нарахуванню та сплаті в бюджет держави.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Левченку покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Левченка від відбування основного покарання з випробуванням строком на 2 роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-04-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.