Смоляр Юрій Борисович

0

Місце роботи: ДП радгосп-завод «Великолазівський»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживанням довірою, що завдало значної шкоди потерпілому; зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам окремих громадяння; перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду державним інтересам; розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): У відповідності до ст. 70 КК України остаточне покарання, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, обрати до засудженого Смоляр Юрія Борисовича у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 2 (два) роки та зі сплатою штрафу у розмірі 4500 грн.Згідно ст.75 КК України звільнити від відбування основного покарання засудженого Смоляр Юрія Борисовича з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2012-06-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.