Нищета Сергій Миколайович

0

Місце роботи: смт Липова Долина
Посада: селищний голова
Склад корупційного правопорушення: Нищета С.М. без рішення Липоводолинської селищної ради Сумської області, в порушення п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268, згідно з якою преміювання голів селищних рад та їх заступників здійснюється за рішенням селищної ради, у вересні, листопаді та грудні 2011 року отримав премії на загальну суму 3627 грн. 33 коп.
Вид покарання (стягнення): Стягнення у виді штрафу в розмірі 2550 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 2858 грн. 92 коп.
Дата судового рішення: 2012-03-12
Номер судового рішення: 1811/106/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.