Кочерга Володимир Сергійович

0

Місце роботи: ТОВ «Кочерга та Лакутін"
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службовою особою службового становища в супереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду державним інтересам; складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
Вид покарання (стягнення): У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, остаточне покарання КОЧЕРЗІ ВОЛОДИМИРУ СЕРГІЙОВИЧУ, визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, та призначити до відбування покарання у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5 100 грн., із позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-05-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.