Тарасенко Катерина Василівна

0

Місце роботи: ТОВ «Мікотехнологія»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Порушила законодавство про працю, порушивши трудові права гр. Мардасовой Л.І.; внесла в офіційний документ завідомо неправдиві відомості; підробила документ-довідки про заробітну плату, які використовувала для незаконного отримання кредиту; будучи службовою особою, допустила службову недбалість, оскільки неналежним чином виконала покладені на неї посадові обов'язки, заподіявши своїми діями істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави, що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): В силу ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покарань вважати остаточно засуджену до 2-х років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 2 роки без штрафу. На підставі ст. 1 п. «е» Закону України «Про амністію в 2011 році» від 08.07.2011 року звільнити засуджену Тарасенко К.В. від призначеного покарання на підставі акта про амністію.
Дата судового рішення: 2012-04-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.