Петручок Віталій Тимофійович

0

Місце роботи: Відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків Ялтинського міського управління головного управління міністерства внутрішніх справ України в АР Крим
Посада: старший оперуповноважений.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих спонукань, використання посадовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадянина, а також інтересам держави, вчинене працівником правоохоронного органу; закінчений замах на одержання хабара за попередньою змовою групою осіб
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.70 КК України призначити Петручок В.Т. остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 (п'яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, з позбавленням права займати атестовані посади в органах внутрішніх справ строком 3 (три) роки, з позбавленням, на підставі ст.54 КК Україна, спеціального звання «старший лейтенант міліції», з конфіскацією всього особисто належного майна
Дата судового рішення: 2012-02-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.