Олійник Василь Олексійович

0

Місце роботи: ПП «ТРАНС-БИЛДІНГ»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем; складання й видача свідомо неправдивого офіційного документа; зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих мотивів, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби; незаконні дії відносно майна на яке накладений арешт.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим, остаточно призначити Олійнику Василеві Олексійовичу покарання у вигляді 4 (чотирьох) років обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади строком на 2 (два) року, і штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –4250 грн. На підставі ст. ст. 75, 76 КК України, звільнити засудженого від відбування призначеного покарання у вигляді обмеження волі, якщо він протягом 2 (двох) років не зробить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-03-20
Номер судового рішення: 1/1516/59/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.