Ільченко Вадим Сергійович

0

Місце роботи: ТОВ «ТГВ-Комплект»
Посада: Директор.
Склад корупційного правопорушення: -Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих спонукань і в інших особистих інтересах, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто вчинення злочину, передбаченого ст.364 ч.1 КК України; -Службова підробка, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача завідомо неправдивих документів, тобто вчинення злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України призначити Ільченко Вадиму Сергійовичу покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначивши остаточне покарання у вигляді штрафу в дохід держави в сумі одна тисячу сімсот гривень.
Дата судового рішення: 2011-12-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.