Шимон Василь Анатолійович

0

Місце роботи: Бражинецька сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача завідомо неправдивих документів та умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили, вчинене службовою особою.
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст. 366 КК України-один рік обмеження волі з позбавленням права обіймати посади голови, заступника голови в органах місцевого самоврядування строком на один рік, за ч.2 ст. 382 КК України-два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади голови, заступника голови в органах місцевого самоврядування строком на два роки. Відповідно до ч.1 ст. 70 КК за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворих основних та додаткових покарань більш суворими остаточно визначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади голови, заступника голови в органах місцевого самоврядування строком на два роки. На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнити від відбуття основного покарання, якщо він протягом іспитового строку в один рік не вчинить нового злочину. За ч.1 ст. 364 КК України Шимона В.А.-виправдати за відсутністю в його діях складу названого злочину
Дата судового рішення: 2011-08-15
Номер судового рішення: № 1-83/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.