Богдан Андрій Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ «Белатекс»
Посада: директор, головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, а також складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): За ст.212 ч.3 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 (п’яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов’язків строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна, за ст.366 ч.2 КК України (в редакції Закону що діяв станом на 30.06.2011 року) у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов’язків строком на 2 (два) роки. Згідно ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити покарання Богдану Андрію Володимировичу у вигляді 5 (п’яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов»язків строком на 3 (три) роки. Згідно ст. 75 КК України звільнити Богдана Андрія Володимировича від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-01-16
Номер судового рішення: 1-289/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.