Карасьов Віктор Іванович

0

Місце роботи: Гвардійська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Карасьов В.І., працюючи з 4 квітня 2006 року на посаді Гвардійського сільського голови с. Гвардійське Первомайського району АРК, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, здійснюючим організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, державним службовцем 4 категорії 7 рангу, скоїв службове підроблення та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем
Вид покарання (стягнення): За ст. 366 ч. 1 КК України-один рік обмеження волі, із застосуванням ст. 69 КК України, без призначення додаткового покарання; за ст. 191 ч. 2 КК України-два роки обмеження волі, із застосуванням ст. 69 КК України, без призначення додаткового покарання. Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання два роки обмеження волі, без призначення додаткового покарання. Відповідно до ст. 1 п. «в» Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08.07.2011 року звільнити Карасьова Віктора Івановича від відбуття покарання по амністії.
Дата судового рішення: 2012-01-06
Номер судового рішення: 1-226/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.