Ус Олександр Васильович

0

Місце роботи: СФГ "Скіф"
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів та зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України Ус Олександру Васильовичу, остаточно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим покаранням, покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 (два) роки та зі штрафом 500 (п’ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 8500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень та зі штрафом 3 (три) тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 51000 (п’ятдесят одна тисяча) гривень. На підставі ст. 75 КК України Ус Олександра Васильовича звільнити від відбуття покарання, встановивши іспитовий строк в 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-03-06
Номер судового рішення: 1-19/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.