Крічфалушій Іван Іванович

0

Місце роботи: Колодненська сільська рада
Посада: землевпорядник
Склад корупційного правопорушення: Крічфалушій І.І., зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно, в інтересах Багара В.І. вніс до витягу з рішення сесії Колодненської сільської ради від 27.09.1996 р. завідомо неправдиві дані про те, що вказаним рішенням Багара В.І. виділено земельну ділянку площею 0.52 га. в ур. Бовкованя для ведення особистого підсобного господарства, тоді як у зазначеному рішенні йшлося про виділення Багара В.І. земельної ділянки в с. Колодне по вул. Чапаєва 43 для будівництва та обслуговування житлового будинку. Вищевказаний витяг Кричфалушій І.І. представив для посвідчення в Колодненську сільську раду та видав Багарі В.І. На підставі зазначеного витягу з рішення підсудний, в червні 2001 р., незаконно виготовив, зареєстрував у встановленому порядку та видав Багарі В.І. державний акт на право власності на землю ІІ-ЗК № 005321 від 15.06.2001 pоку, чим спричинив Колодненській сільській громаді матеріальну шкоду на загальну суму 12422 грв.
Вид покарання (стягнення): Звільнити Крічфалушій Івана Івановича від кримінальної відповідальності за злочини вчиненні ним в першій половині 2001 року передбачені ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, а кримінальну справу про його обвинувачення закрити у зв’язку із закінченням строків давності.
Дата судового рішення: 2012-03-06
Номер судового рішення: 711/16/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.