Прокіпець Наталія Володимирівна

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: директор ТОВ АП «Оксамит» і виконуюча обов’язки головного бухгалтера підприємства
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто, умисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; службове підроблення, тобто, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; умисне невиконання службовою особою рішення суду, що набрало законної сили; вчинення фінансових операцій, чи укладення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння, або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворих основних покарань більш суворим та часткового складання додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов»язані з адміністративно- господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, остаточно призначити 3 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з адміністративно-господарськими та організаційно- розпорядчими функціями на 1 рік 6 місяців, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом. На підставі ст. 75 КК України звільнити Прокіпець Н.В. від відбування основного покарання з випробуванням і встановити іспитовий строк на 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-09-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.