Цимбал Сергій Сергійович

0

Місце роботи: ДСБЕЗ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області
Посада: На час вчинення злочину: старший оперуповноважений
Склад корупційного правопорушення: Перевищення службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, та службова недбалість.
Вид покарання (стягнення): За ч. 1 ст. 365, ст. 69 КК до штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, з позбавленням на 1 рік права займати посади, пов’язані з державною службою, за ч. 1 ст. 367 КК до штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з позбавленням на 1 рік права займати посади, пов’язані з державною службою. На підставі ст. 70 КК, за сукупністю злочинів, визначити Цимбал С.С. остаточне покарання шляхом часткового складання призначених покарань, та вважати його засудженим до штрафу в розмірі 1 700 (одна тисяча сімсот) грн. з позбавленням на 1 рік та 6 місяців права займати посади, пов’язані з державною службою.
Дата судового рішення: 2012-01-05
Номер судового рішення: 1-69/11/1605
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.