Сегеденко Микола Павлович

0

Місце роботи: ТОВ «Теплосервіс Лтд»
Посада: директор та засновник
Склад корупційного правопорушення: Незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах; складання, підписання та видача завідомо-неправдивих офіційних документів, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки; вчининення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації; підроблення документів з метою його послідуючого використання та використання завідомо підробленого документу.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Сегеденка М.П. від відбування призначеного йому покарання, в основній його частині, з випробуванням, з іспитовим строком на три роки, який рахувати з часу проголошення вироку. Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки виконувати реально. На підставі п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого Сегеденка М.П. такі обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально – виконавчої системи у визначені цими органами дні.
Дата судового рішення: 2013-05-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.