Соловйова Надія Миколаївна

0

Місце роботи: Комунальний заклад «Міський центр позашкільної роботи за місцем мешкання».
Посада: заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Склад корупційного правопорушення: Будучи посадовою особою, внесла в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, а також розтратила чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.1 п. «г», ст.ст.8,14 Закону України « Про амністію у 2014 році» звільнити Соловйову Надію Миколаївну від відбування призначеного покарання за ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1 КК України у вигляді 1 (одного) року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням адміністративно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців та у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 1700 грн. (одна тисяча сімсот гривень).
Дата судового рішення: 2014-04-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.