Саченко Георгій Володимирович

0

Місце роботи: КП «Житлово-експлуатаційної контори № 10 Кіровоградської міської ради».
Посада: начальник дільниці
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища та складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити – 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в органах та організаціях комунальної власності на 2 роки. Та відповідно вимог ст. 75,76 КК України звільнив від призначеного покарання встановивши іспитовий строк 1 рік зобов’язав засудженого з’являтись на реєстрацію до органів кримінально виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2015-02-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.