Щобак Василь Васильович

0

Місце роботи: Кременчуцька міська рада
Посада: депутат міської ради
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до передачі неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та без спеціальної конфіскації. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття основного покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку на два роки.
Дата судового рішення: 2014-09-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.