Пилипенко Віталій Васильович

0

Місце роботи: ТОВ «Укртермосервіс»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Привласнення коштів громадської організації, шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем; видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Пилипенко Віталія Васильовича від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк 1 рік, відповідно до ст. 76 КК України покласти на нього наступні обов’язки: — не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, — повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання. Додаткове покарання Пилипенко Віталія Васильовича у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю, або такі, що пов’язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями на строк 1 рік 3 місяці — виконувати окремо.
Дата судового рішення: 2014-10-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.