Грицик Уляна Ігорівна

0

Місце роботи: Балашівська сільська рада Березнівського району Рівненської області
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України Грицик Уляну Ігорівну від відбування основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком один рік та з покладенням відповідно до ст.76 КК України обов"язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально- виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально — виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2014-01-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.