Назаренко Андрій Васильович

0

Місце роботи: Лугинське державне агропромислове підприємство "Лугинський держлісгосп АПК"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та видача таких документів та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Назаренка Андрія Васильовича від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку терміном 1 (один) рік. На підставі ст. 76 КК України зобов’язати Назаренка Андрія Васильовича не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2014-09-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.