Краснянська Ольга Анатоліївна

0

Місце роботи: Ширяїський районний центр зайнятості
Посада: провідний спеціаліст бухгалтер відділу бухгалтерського обліку
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; Службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): В силу ст. 75 КК України Краснянську О.А. звільнити від відбуття основного покарання з іспитовим строком один рік, від відбуття додаткового покарання не звільняти.В силу ст. 76 КК України зобов’язати Краснянську О.А. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально – виконавчої інспекції, повідомляти кримінально – виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально – виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2014-01-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.