Тодоров Віктор Петрович

0

Місце роботи: Снігурівська районна державна адміністрація Миколаївської області
Посада: заступник голови
Склад корупційного правопорушення: Незакінчений замах на одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара дій з використанням службового становища.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Тодорова Віктора Петровича від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3(три)роки. На підставі ст.76 КК України зобов’язати Тодорова В.П. не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання,а також періодично з’являтись на реєстрацію у кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-08-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.