Івженко Наталія Олександрівна

0

Місце роботи: Первинна профспілкова організація комунальних підприємств «Поділ»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до давання хабара; закінчений замах на вчинення шахрайства, коли особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілим, до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання Івженко Н.О. призначити у розмірі сімсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Дата судового рішення: 2013-01-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.