Гончаренко Василь Іванович

0

Місце роботи: Держкомзем в Богуславському районі Київської області
Посада: виконувач обов’язків начальника управління
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки; одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, в будь-якому вигляді хабара в особливо великому розмірі за виконання в інтересах того, хто дає та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням хабара; службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч1 КК України за сукупністю злочинів,шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування,які пов”язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки та з конфіскацією1/3 частини особисто йому належного майна,крім житла. На підставі ст.54 КК України позбавити Гончаренка Василя Івановича 10 рангу державного службовця.
Дата судового рішення: 2012-12-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.