Дем'ян Тетяна Василівна

0

Місце роботи: 
Посада: службова особа Воловецького відділення кредитної спілки «Мрія»
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата та заволодіння чужого майна, яке перебувало у їх віданні, вчинене у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем організованою групою осіб та злочин вчинений організованою групою, шляхом складання та видачею службовими особами завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити Дем'ян Тетяні Василівні остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим п'ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з фінансовою діяльністю на три роки, без конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України звільнити Дем'ян Тетяну Василівну від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на три роки. На підставі ч.1 п.3 ст. 76 КК України покласти на засуджену Дем'ян Тетяну Василівну обов'язок повідомляти органи кримінально — виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2012-12-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.