Стусенко Дмитро Сергійович

0

Місце роботи: ПП «Квартал-сервіс Лозова»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також складання й видача свідомо неправильних документів; присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): По сукупності злочинів, у силу ч.1 ст.70 КК України, остаточно призначити покарання Стусенко Дмитру Сергійовичу, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у вигляді позбавлення волі строком на ТРИ роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, зв'язаної з будівництвом будинків і споруджень, строком на один рік. Із застосуванням ст. 77 КК України, у відповідності зі ст.75 КК України, звільнити Стусенко Дмитра Сергійовича від відбування основного покарання, якщо він протягом випробного терміну тривалістю в ОДИН рік не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-12-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.