Зобов В’ячеслав Сергійович

0

Місце роботи: ПАТ «Хмельницькгаз»
Посада: майстер служби експлуатації засобів захисту газопроводів від корозії та майстер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
Склад корупційного правопорушення: Вчинив шляхом зловживання ним, як службовою особою, своїм службовим становищем, а також у заволодінні 1081 грн. 58 коп. вчиненому повторно таким же способом, а також у складанні та видачі ним, як службовою особою, завідомо неправдивого акту на приймання виконаних робіт № 712 від 24 березня 2011 року, тобто у службовому підробленні.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим засудженому ЗОБОВУ В’ячеславу Сергійовичу визначити як 120 годин громадських робіт.
Дата судового рішення: 2012-04-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.