Ульяненко Гліб Валентинович

0

Місце роботи: ТОВ «Кобеляки Хлібопродукт»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Ульяненко Г.В. вчинив перевищення повноважень, дії, які явно виходять за межі наданих йому повноважень, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним правам юридичної особи.
Вид покарання (стягнення): УЛЬЯНЕНКА ГЛІБА ВАЛЕНТИНОВИЧА визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 365-1 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 170 000 ( сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права постійно чи тимчасово обіймати посади на підприємствах в установах чи організаціях незалежно від форми власності пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно господарських обов’язків, чи виконувати такі обов’язки за спеціальним повноваженням, а також здійснювати функції представника влади строком на два роки.
Дата судового рішення: 2012-10-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365-1. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.