Павлютін Олексій Олександрович

0

Місце роботи: Управління забезпечення діяльності Головного управління гостехногенбезпеки в Донецькій області
Посада: заступник начальника відділу наглядово-профілактичного обслуговування Краматорського района
Склад корупційного правопорушення: Павлютін А.А., будучи посадовою особою, зловживаючи службовим становищем та наданої владою, з корисливих мотивів та використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом суспільним і державним інтересам, що виразився в підриві авторитету представленого ним державного органу, а також заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворо покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді 3 / трьох / років обмеження волі, з поміщенням його в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за ними нагляду з обов'язковим залученням до праці, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 3 роки, зі сплатою штрафу в дохід держави у розмірі 8000 грн. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання з іспитовим терміном на два роки, якщо він протягом цього строку не вчинять нового злочину і виконає покладені на нього зобов'язання
Дата судового рішення: 2012-10-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.