Глушко Орест Богданович

0

Місце роботи: Богородчанська райСЕС
Посада: головний державний санітарний лікар Богородчанського району, головний лікар
Склад корупційного правопорушення: Перевищення влади та службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян та державним інтересам. Крім того, вчинив умисні дії, які виразились у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян та державним інтересам, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. Також, умисні дії, які полягають у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному в інтересах третіх осіб використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотну шкоду державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст.70 КК України остаточне покарання засудженому Глушку Оресту Богдановичу визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим – 3500 грн. штрафу без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без сплати штрафу.
Дата судового рішення: 2012-10-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.