Тертичко Сергій Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Український Агропромисловий Союз»
Посада: директор і головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухилення від сплати податків, введених у встановленому законом порядку, вчинено службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, які призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах; службове підроблення, тобто у внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача завідомо неправдивих документів
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначивши покарання у вигляді штрафу в розмірі 255 0000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки з конфіскацією всього особисто належного майна.
Дата судового рішення: 2012-08-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.