Панкратьєв Сергій Олександрович

0

Місце роботи: ДП «Придніпровська залізниця»
Посада: заступник начальника відокремленого структурного підрозділу «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» Криворізького регіону
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам; службове підроблення, тобто умисне, в інтересах третіх осіб внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи; одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах особи, яка дала хабар, будь-яких дій з використання службового становища у значному розмірі.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України призначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на два роки з позбавленням права обіймати керівні посади на залізничному транспорті строком на один рік. Відповідно до ст.75 КК України від відбування покарання Панкратьєва С.О. звільнити, якщо він протягом іспитового строку в один рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-10-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.