Качур Олена Іванівна

0

Місце роботи: Новодавідківський дошкільний навчальний заклад
Посада: завідуюча
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань, визначити Качур Олені Іванівні остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік 1 місяць з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, на строк один рік і один місяць. На підставі ст.75 КК України Качур О.І. від відбування основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком один рік
Дата судового рішення: 2012-09-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.